Občianske združenie

Názov združenia: MPB Darts Club
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO: 52293866
Sídlo: M. R. Štefánika 716/29, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika
Registračné číslo: VVS/1-900/90-56161
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 20.03.2019

Zakladajúci členovia občianskeho združenia MPB Darts Most pri Bratislave:
Peter Kubovčiak, Peter Veber, Peter Šukaľ

Predseda Občianskeho združenia:
Peter Kubovčiak